ODPARNÍKY PHEAGR®

ipstypo4

PHEAGR®-IT

je (podle názoru zákazníků) nejpoužívanější feromonový odparník na lákání a monitorování lýkožrouta smrkového [Ips typographus (L.) (Scolytidae)] v České republice. Dlouhodobě vykazuje vysokou účinnost a spolehlivost při použití ale i příznivou relaci mezi cenou a účinností přípravku. Název Pheagr je zákonem chráněnou známkou.
Je to klasický odparník s náplní (S)-cis-verbenolu [ (1S,2S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-olu ] o dané a kontrolované enantiomerní čistotě, 2-metylbut-3-en-2-olu a 2,6-di-terc-butyl-4-methylfenolu. Klíčovými aspekty konstrukce odparníku jsou již citovaná enantiomerní čistota verbenolu a dynamické vyvážení absorpčních schopností pórézní vložky s rychlostí průniku par přes plastové pouzdro odparníku s určenou porositou. Na základě publikovaných dat v odborné literatuře není při výrobě odparníku Pheagr-IT použit ipsdienol[1]. Je kódován bíle.
   Směs (S)-cis-verbenolu a 2-metylbut-3-en-2-olu tvoří agregační feromon lýkožrouta smrkového (tj. komunikační prostředek, kterým si tento druh hmyzu předává informaci k agregaci na vhodné stromy). Této vlastnosti se využívá v odparníku Pheagr-IT, který postupným uvolňováním této směsi vytváří pro hmyz stálý signál k agregaci do lapačů nebo na stromové lapáky. Takto odchycený hmyz snižuje populační hustotu škůdce a/nebo se používá pro monitorování jeho výskytu (zjištění jeho relativní množství). Použití těchto prostředků k hubení či monitorování hmyzu je mimořádně ohleduplné k životnímu prostředí, neboť zatížení prostředí chemikáliemi je zanedbatelné (běžnými přístroji neměřitelné), samy odparníky v přírodě neznamenají pro své malé rozměry a nevelkou četnost použití valnou zátěž a zatřetí chemické látky použité jako feromon jsou vlastně tytéž, které používá příroda sama. 2,6-Di-terc-butyl-4-methylfenol je použit pro stabilizaci.

pheagrit01
   Enantiomerní čistota verbenolu znamená vysokou selektivitu účinku; je totiž prokázáno, že jiné isomery této látky (jako například R-cis) mohou mít naprosto odlišné účinky.  I to může být jeden z důvodů obliby našeho Pheagru-IT.
   Moderní feromonový odparník, šetrný k životnímu prostředí v praktickém balení za příznivou cenu - Pheagr IT. Tento klasický feromonový odparník společnosti SciTech sro je zkonstruován tak, aby dobře a ekonomicky sloužil. Je samozřejmé, že vývoj nelze zastavit a že se mu věnujeme i my v podniku, který je Vaším partnerem pro použití prostředků šetrných k životnímu prostředí. Ve vývoji samotného odparníku Pheagr-IT jsme novým, dynamickým balením pod ochrannou atmosférou zajistili to, že pokud budete nuceni z jakýchkoliv důvodů Pheagr-IT skladovat bude, zejména za nízké teploty, použitelný i relativně dlouho po doporučené době skladování. Nezaspali jsme ani ve vývoji nových typů odparníků, ve stádiu testování jsou nové typy, které by měly přinést, samozřejmě při zachování současných kvalit odparníku Pheagr-IT dynamičtější projev a vyšší odchyt lýkožrouta. Pro šarže, které dostáváte do ruky byla příznivá situace i ve výrobě a nákupu surovin, takže dobrou zprávou je, že nedochází k markantním cenovým posunům. Pro zlepšení informovanosti zákazníků jsme zavedli na našich internetových stránkách oddělení věnované kvalifikované chemii sloužící ochraně a studiu přírody. Zde, m.j. naleznete aktuální informace o našich výrobcích, popisy jejich vlastností, bezpečnostní listy (MSDS) a seznamy expedovaných šarží. Budeme rádi, když zůstaneme s distributory, prodejci i zákazníky v tom nejužším kontaktu a budeme potěšeni, když se na nás, jako na výrobce obrátíte se svými návrhy, požadavky i případně námitkami

   Materiálový bezpečnostní list Pheagr-IT (MSDS). Etiketa Pheagr-IT.

PHEAGR®-IT FORTE
Ve společnosti SciTech neustal ani materiálový vývoj a provozní zkoušení osvědčených odparníků. Použitím nových materiálů na konstrukci odparníku Pheagr-IT byl vyvinut odparník s lepšími vlastnostmi. Označili jsme jej pro rozlišení Pheagr-IT FORTE. Je určen pro náročnější zákazníky či exponované lokality či experimenty. Odparník je kódován modrým kódem.

   Materiálový bezpečnostní list Pheagr-IT FORTE (MSDS).

PHEAGR®-IT EXTRA
Dalším novým odparníkem byl v roce 2008 Pheagr-IT Extra. Použitím nových materiálů na konstrukci odparníku Pheagr-IT byl vyvinut odparník s lepšími vlastnostmi. Označili jsme jej pro rozlišení Pheagr-IT Extra. Je určen pro náročnější zákazníky či exponované lokality či experimenty. Odparník je kódován červeno-modrým kódem.

   Materiálový bezpečnostní list Pheagr-IT EXTRA (MSDS).

PHEAGR®-IT LONG
Dalším novým odparníkem byl v roce 2017 vyvinut a celý rok 2018 zkoušen Pheagr-IT Long Je naplněn náplní jako Pheagr-IT Extra ale jeho konstrukce umožňuje dlouhodobé použití, protože při prakticky stejné dynamice odparu účinné složky odparník pracuje až 35 týdnů. Na konstrukci dvoukomorového odparníku typu Pheagr-IT Long byla podána patentová přihláška s číslem spisu PV2017-695.

  Materiálový bezpečnostní list Pheagr-IT LONG (MSDS).

PHEAGR®-IAC
je nový feromonový odparník na lákání a monitorování lýkožrouta vrcholkového[Ips acuminatus (Gyll.) (Scolytidae)]v České republice. V testech vykazuje dobrou účinnost a spolehlivost při použití. Registrován byl v roce 2005. Název Pheagr je zákonem chráněnou známkou. Publikujeme stranu dotazy a názory. Odparník je kódován žlutým kódem.
Jde opět o klasický odparník z řady Pheagr s náplní ipsdienolu, ipsenolu a [S]-cis-verbenolu [ (1S,2S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-olu ] o dané a kontrolované (enantiomerní) čistotě, 2-metylbut-3-en-2-olu a 2,6-di-terc-butyl-4-methylfenolu. Klíčovými aspekty konstrukce odparníku jsou již citovaná enantiomerní čistota verbenolu a dynamické vyvážení absorpčních schopností pórézní vložky s rychlostí průniku par přes plastové pouzdro odparníku s určenou porositou. Při konstrukci bylo využito dlouholetých zkušeností získaných při výrobě odparníku Pheagr-IT.

   Směs ipsdienolu (2-methyl-6-methylen-2,7-oktadien-4-olu), ipsenolu ((S)-2-methyl-6-methylen-7-okten-4-olu),  (S)-cis-verbenolu a 2-metylbut-3-en-2-olu tvoří agregační feromon lýkožrouta vrcholkového (tj. komunikační prostředek, kterým si tento druh hmyzu předává informaci k agregaci na vhodné stromy). Této vlastnosti se využívá v odparníku Pheagr-IAC, který postupným uvolňováním této směsi vytváří pro hmyz stálý signál k agregaci do lapačů nebo na stromové lapáky. Takto odchycený hmyz snižuje populační hustotu škůdce a/nebo se používá pro monitorování jeho výskytu (zjištění jeho relativní množství). Použití těchto prostředků k hubení či monitorování hmyzu je mimořádně ohleduplné k životnímu prostředí, neboť zatížení prostředí chemikáliemi je zanedbatelné (běžnými přístroji neměřitelné), samy odparníky v přírodě neznamenají pro své malé rozměry a nevelkou četnost použití valnou zátěž a zatřetí chemické látky použité jako feromon jsou vlastně tytéž, které používá příroda sama. 2,6-Di-terc-butyl-4-methylfenol je použit pro stabilizaci.
   Enantiomerní čistota verbenolu doplňuje vysokou selektivitu účinku; je totiž prokázáno, že jiné isomery této látky (jako například R-cis) mohou mít naprosto odlišné účinky.

   Moderní feromonový odparník, šetrný k životnímu prostředí v praktickém balení za příznivou cenu - Pheagr IAC. Tento feromonový odparník společnosti SciTech sro je zkonstruovaný tak, aby dobře a ekonomicky sloužil. Pro zlepšení informovanosti zákazníků jsme zavedli na našich internetových stránkách oddělení věnované kvalifikované chemii sloužící ochraně a studiu přírody. Zde, m.j. naleznete aktuální informace o našich výrobcích, popisy jejich vlastností a bezpečnostní listy (MSDS). Budeme rádi, když zůstaneme s distributory, prodejci i zákazníky v tom nejužším kontaktu a budeme potěšeni, když se na nás, jako na výrobce obrátíte se svými návrhy, požadavky i případně námitkami

  Materiálový bezpečnostní list P-IAC (MSDS).  

PHEAGR®-IDU
Dalším novým odparníkem byl v roce 2007 Pheagr-IDU. Je určen na lýkožrouta severského, Ips duplicatus. Odparník je kódován červeným kódem.

   Materiálový bezpečnostní list Pheagr-IDU (MSDS).

 
 Literatura ke stažení:     Lesnická práce 06, 24 (2005)
                                      seznam použitých literárních zdrojů k článku v čas. Les. Práce
                                      článek Thayensia 4, 153 (2001)

KÓDOVÁNÍ ODPARNÍKŮ
Abychom rozlišili odparníky i po rozbalení a aplikaci jsou opatřeny konstrukčním prvkem, který je rozlišuje. Například na obalu (etiketě) odparníku Pheagr-IAC je od letoška nápis ŽLUTÝ KÓD, který znamená, že uvnitř průhledného aplikačního obalu odparníku je válcovitá součást konstrukce adsobčně-odpařovacího systému, která byla kódována žlutou barvou. Kódování odparníků je na připojeném seznamu.