Software

     Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na to, že uváděné ceny jsou za programy, dodané v elektronické podobě či krabicovém balení, proclené a zdaněné. Ve všech případech je nutno připočítat DPH. Ceny s cizích měn přepočítáváme podle kursu ČSOB. Pokud budete mít možnost, samozřejmě, že můžete ušetřit peníze tak, že si v řadě případů koupíte program v elektronickém obchodě tak, že nedostanete ani návod a často ani potvrzení o nákupu. Ušetřit můžete také při nákupu přes Amazon.

     Příplatek za přímé platby v internetových obchodech. Společnost SciTech může účtovat při přímých platbách v internetových obchodech "rizikový" příplatek 10 % z obratu, ne méně než 1000 Kč. Tento příplatek je zakalkulován do výsledné ceny a není uváděn zvlášť.

     Studentské ceny existují u řadu produktů. Jejich přiznání je vázáno na fakt, že student prokáže při objednávce (nákupu) svůj status (potvrzení o studiu a kopie průkazu), že student bude používat software pro svoji vlastní potřebu a že jej zaplatí osobně v hotovosti (na dobírku domů). V žádném případě není možné, aby byly studentské licence placeny fakturou školou či zaměstnavatelem. Odpovědnost leží plně na zákazníkovi.

Akademické (školní, EDU) ceny jsou obvykle přiznány institucím, které mají právo udělovat doklad o vzdělání (degree granting institutions, akreditované instituce). Patří k nim samozřejmě školy a počítáme k nim AV ČR a SAV. Výzkumné ústavy, pokud by při případné kontrole ustály zvídavý dotaz proč používají EDU software, mohou požádat o takovou cenu případ od případu. O přiznání EDU ceny rozhodne prodejce na základě předložených údajů, jeho rozhodnutí je konečné. Odpovědnost leží plně na zákazníkovi.

 ceník Gaussian/GausView

 ceník Hyperchem

 ceník GraphPad Prism

 ceník ACD/Labs není publikován, ceny na dotaz


 ceník Spartan a Odyssey

Corel Website Creator
Corel Website Creator
Corel Website Creator
Corel Website Creator
Corel Website Creator