O nás

SciTech sro Praha 6 nabízí na současném trhu celou řadu služeb a produktů. Již od roku 1991 našim zákazníkům poskytujeme služby spojené s dovozem speciálních přístrojů a chemikálií. V současné době máme největší stupeň aktivit v oblasti vakuové techniky (fa Vacuubrand), regulace a měření průtoku plynů (fa Alicat), ve výrobě feromonových odparníků určených k ochraně lesa (řada Pheagr) a v distribuci chemických software.

Společnost SciTech sro vám nabízí špičkovou kvalitu, a prvotřídní služby. Naše společnost se neustále vyvíjí podle toho, jak se proměňují potřeby našich zákazníků a jak na trhu vznikají nové příležitosti. Můžeme vás ujistit, že při spolupráci se společností SciTech sro budete mít možnost využívat nejnovější služby, technologie a trendy v oboru. Nejvyšší prioritou společnosti SciTech sro jsou spokojení zákazníci. Jste pro nás důležití a můžete se spolehnout na to, že pro úspěch vašeho podnikání uděláme vše, co bude v našich silách. Vynikající zákaznický servis je jednou z hlavních předností společnosti. Jsme hrdí na to, že pro vás můžeme pracovat, a učiníme vše proto, abychom si zasloužili vaši přízeň.

SciTech byl založen z jednoduchého důvodu, nešlo legálně a pořádně dělat to, co potřebovala v obchodní oblasti odborná a vědecká komunita. Vznik firmy byl logickým vyústěním podnikatelsky orientovaných aktivit, které začaly krystalizovat již kolem roku 1985. V roce 1991 se šest partnerů, mezi kterými byli chemici, elektroinženýři a další odborníci z ÚOCHB ČSAV rozhodlo založit obchodně orientovanou společnost, aby pomohl v zajištění aktivit zmíněného typu. SciTech přijal z mnoha důvodů uspořádání společnosti s ručením omezeným a vytvořil v prvých okamžicích pro akademickou sféru jakési obchodní mezifází. To je do jisté míry jedna z funkcí společnosti dodnes. Principem sněhové koule valící se ze zasněženého kopce začala aktivita společnosti bobtnat. V roce 1992 došlo k plánovité selekci aktivit a spoluprací, které daly vzniknout současnému profilu společnosti. Nyní patří k hlavním aktivitám firmy m.j. import a export pro několik škol, výzkumných, vývojových a výrobních institucí, nicméně tato aktivita není limitována ani exkluzivitou ani výčtem.

Další významnou aktivitou byla servisní činnost pro firmy jako Thermo Separation Products, Gerhardt, Vacuubrand, Rudolph a další, kde firma úzce spolupracovala s Vývojovými dílnami ÚOCHB AV ČR. Významná je i obchodní representace řady firem na území ČR ale i v rámci bývalého teritoria "východní Evropy". Jako zvláštní druh činnosti je vyhledávání výrobků podle zadání obchodního partnera, který nezná výrobce či zastoupení, na zahraničním trhu. Výroba vlastního imunoadjuvantního dietetického produktu se ukázala jako nerentabilní a byla ukončena. Nadále společnost vyvíjí a vyrábí některé prostředky pro bioracionální ochranu rostlin, m.j. i ve spolupráci se zahraničními partnery. V rámci exportní činnosti se rozvíjí prodej HiTech chemikálií, speciálního skla a přístrojů pro laboratoře jako byly např. syntetizátory peptidů. SciTech vydává také knihy a učebnice. Tyto publikace jsou obvykle velmi levné či jsou distribuovány zdarma jako určitá podpora odborné činnosti v ČR. Společnost je aktivní i v jiných formách podpory odborné činnosti, vypsala několik cen pro mladé chemiky, podporuje některé nadace, nemocnice, školy, odborná setkání a knihovny. SciTech spolupracuje s Českou společností chemickou a Českou vakuovou společností. SciTech se stal na základě certifikátu Českého metrologického úřadu pracovištěm oprávněným k provádění validačních a konfirmačních prohlídek a k samostatnému vydávání příslušných osvědčení.

Základem politiky firmy je rychlá a spolehlivá služba zákazníkovi s maximální dávkou technických a odborných znalostí o této službě. SciTech praktikuje čistou a jedinou účetní politiku "honest book keeping". Služby společnosti nabývají stále více na popularitě, což vede ke stabilnímu a rostoucímu objemu obchodní činnosti. Společnost uvítá jakékoliv podněty ke zlepšení vlastních služeb a sortimentu.

SciTech, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6, telefon 224 311 850, fax 224 311 850, E-mail scitech@scitech.cz

Made with Mobirise ‌

Free Web Page Creator